Date:October 10, 2013

PRĀTNIEKS

Atpakaļ

 
Krustvārdu mīklu žurnāls ”Prātnieks”, pateicoties savam
mazajam formātam, būs lielisks biedrs, dodoties
ceļojumā, izbraucot zaļumos vai uzgaides telpās laika īsināšanai.
Izdevumā atrodamas dažāda veida krustvārdu mīklas,
kas ir ilustrētas ar karikatūrām un attēliem.
Konkursa cienītāji var laimēt žurnālu abonementus un naudas balvas.
“Prātnieka” pusgada loterijas laimētāji saņem apaļus 700 eiro!

Atbilžu iesūtīšanas termiņi:
Nr. 10 – 25.11.21., loterija notiks 02.12.21.
Nr. 11 – 30.12.21., loterija notiks 06.01.22.
Nr. 12 – 27.01.22., loterija notiks 03.02.22.
Nr. 1 – 23.02.22., loterija notiks 02.03.22.
Nr. 2 – 30.03.22., loterija notiks 06.04.22.
Nr. 3 – 26.04.22., loterija notiks 03.05.22.
Loterijas atļauja nr. 7086

 
 

Pusgada balva300 €
2021. g. 2. pusgada vinješu iesūtīšanas termiņš – 14.01.22., loterija notiks 20.01.22.
2022. g. 1. pusgada vinješu iesūtīšanas termiņš – 13.07.22., loterija notiks 20.07.22.
Pusgada loterijas atļauja nr. 7077

Iznāk reizi mēnesī
Formāts: A5
Cena: 1,50 €
Apjoms: 52 lpp.

 
Abonēšana: www.abone.lv, indekss 2480

Atpakaļ