SIA ”KUMA” (reģ. nr. 50003248591, Rīnūžu iela 22-44, Rīga, LV-1015) izdoto krustvārdu mīklu žurnālu loteriju norises vispārīgie noteikumi

 

 1. Loterijā var piedalīties ikviens, kas ir iegādājies žurnālu un iesūtījis atbildes uz adresi: p.k. 100, Rīga, LV-1015.
 2. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā. Loterijas dalībnieka izdevumi – pasta izdevumi.  Ja loterijas dalībnieks piedalās loterijā arī citā SIA „KUMA” izdotajā krustvārdu mīklu žurnālā, tad atbildes var sūtīt uz visiem žurnāliem vienā aploksnē, tādā veidā ieekonomējot pastmarkas un aploksnes.
 1. Loterijā piedalās visas vēstules, kas iesūtītas laika posmā, kas norādīts žurnālā, bet ne vēlāk par pēdējo iesūtīšanas datumu (pasta zīmogs).
 2. Katram žurnāla numuram tiek noteikts loterijas sākuma un beigu datums, izlozes norises datums un loterijas vinješu iesūtīšanas beigu datums, kā arī laimestu ieguvēju publicēšanas datums internetā, mājas lapā www.kuma.lv
 3. Izlozes norises vieta: Rīnūžu iela 22-44, Rīgā.
 4. Loterijā piedalās tie mīklu minētāji, kas uz atbilžu lapas vai pastkartes ir uzrādījuši savu adresi un personas kodu un apstiprinājuši ar savu parakstu, ka piekrīt personas datu izmantošanai loterijas ietvaros. Ja atbildes rakstītas uz citas papīra lapas, nevis uz žurnālā publicētās pastkartes, tad blakus atbildēm jābūt uzlīmētai žurnāla oriģinālemblēmai un uzrakstītai sūtītāja adresei un personas kodam, un ar savu parakstu jāapstiprina personas datu izmantošana loterijas ietvaros.
 5. Viens mīklu minētājs var iesūtīt tik atbilžu pastkaršu, cik žurnālu ir iegādājies. Līdz ar to rodas lielāka iespēja laimēt loterijā.
 6. Katras mīklas pareizā atbilde piedalās loterijā. Nav jābūt atminētām visām mīklām, lai piedalītos loterijā. Minētājs iesūta tās atbildes, kuras ir atminējis. Ja kāda mīkla nav atminēta, šīs mīklas pareizo atbilžu loterijā atbilžu iesūtītājs nepiedalās.
 7. Katra krustvārdu žurnāla numuram ir noteikts individuāls krustvārdu mīklu skaits. Tām ir gan materiālās, gan dažādu nominālu naudas balvas, kas var mainīties katrā žurnālā un to ikmēnešu numuros.
 8. Balvu ieguvēju uzvārdi tiek publicēti nākamā žurnāla numurā un uzņēmuma mājas lapā www.kuma.lv  5 darba dienas pēc loterijas norises datuma.
 9. Naudas un mantiskās balvas izsūtām pa pastu vai pārskaitām uz bankas kontu, vai izsniedzam birojā Rīgā, Rīnūžu ielā 22-44, Naudas balvas izsūtām nedēļā pēc žurnāla iznākšanas. Latvijas Pastam tiek pārskaitīta naudas summa un iesniegts apstiprināts laimētāju saraksts, pēc kura tiek izmaksātas naudas balvas. Ja atbilžu talonā ir norādīts bankas kods, tad laimests tiek pārskaitīts uz to.
 10. Pēc naudas balvu izmaksāšanas Latvijas Pasts iesniedz firmai apstiprinātu laimētāju sarakstu, kas apliecina naudas summas izmaksu balvas ieguvējam.
 11. Pēc Latvijas Pasta noteikumiem, ja laimētājs neierodas saņemt savu naudu, vai mantisko balvu, tā mēnesi tiek uzglabāta pasta nodaļā. Pēc tam šī nauda tiek pārskaitīta uz firmas kontu bankā, bet mantiskā balva tiek atgriezta firmai norādītajā adresē.
 12. Ja kāds no balvas ieguvējiem balvu nav saņēmis, tiek nosūtīta vēstule uz uzrādīto adresi.
 13. Pēc atbildes saņemšanas, loterijas balva uz norādīto adresi tiek izsūtīta atkārtoti.
 14. Pretenziju gadījumā loterijas dalībnieks var vērsties firmas birojā personīgi Rīgā, Rīnūžu ielā 22-44, iepriekš piesakoties pa tālruni 67342879 un atstājot savu informāciju automātiskajā atbildētājā vai atsūtot faksu, kā arī nosūtot e-pastā – kuma@kuma.lv – savu pretenziju.
 15. Pretenzija tiek izskatīta nekavējoties, un tiek sniegta atbilde. Ja pretenzijas izskatīšanai nepieciešams ilgāks laiks, tad ar pretenzijas sniedzēju vienojas par atbildes sniegšanas laiku un veidu. Pretenzijas pieņem par ceturkšņa mēnešu izdevumiem 1 mēneša laikā pēc loterijas norises beigu datuma.
 16. Ar atbilžu iesūtīšanas un loterijas norises noteikumiem var iepazīties SIA „KUMA” interneta mājas lapā www.kuma.lv

Ar žurnālu ceturkšņa loterijas noteikumiem var iepazīties šeit
Ar žurnālu pusgada loterijas noteikumiem var iepazīties šeit